Huishoudelijk reglement

1. Doel en werking

WTC FORZA PICASSO Lochristi heeft als doel op een aangename en veilige manier recreatief fietstoerisme uit te oefenen.

De club wordt geleid door een Bestuur dat op regelmatige basis samenkomt om de sportieve, administratieve en financiele organisatie te bespreken. De vergadering wordt geleid door de voorzitter en beslist bij meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

2. Leden en lidgeld

Het Bestuur bepaalt jaarlijks voor aanvang van het seizoen (dat loopt van 1 januari tot 31 december) het lidgeld voor de fietsende leden.

Actieve leden (dit zijn leden die reeds op zijn minst één volledig jaar zijn aangesloten bij WTC Forza Picasso en beschikken over de huidige kledij) betalen minder dan nieuwe leden. Voor het seizoen 2018 wordt dit lidgeld bepaald op € 75, uitgezonderd voor het seizoen waar er met nieuwe kledij zal gereden worden. Het lidgeld bedraagt dan voor IEDEREEN 150€

Nieuwe leden zijn verplicht bij aansluiting zich het basispakket dat aangeboden wordt door de club aan te schaffen. Het basispakket bevat een trui met korte mouwen, een trui met lange mouwen, een korte broek en een lange broek.

Het lidgeld voor nieuwe leden bedraagt € 220 voor het seizoen 2018 (inclusief basispakket, aansluiting Wielerbond Vlaanderen, verzekering, lidgeld club).

Het basispakket bedraagt € 192, indien reeds in het bezit van aansluiting Wielerbond + verzekering

Na 10 effectief gereden ritten, wordt €70 in cash terug betaald!

Deze bedragen kunnen jaarlijks herzien worden door het Bestuur.

Elk potentiëel nieuw lid heeft de mogelijkheid om 3x mee te fietsen. Vanaf de 4de keer zal gevraagd worden om zich aan te sluiten bij onze club.

3. Verzekering

De actieve leden die een ongevallenverzekering wensen, kunnen via de club een vergunning als wielertoerist aanvragen bij de Wielerbond Vlaanderen. Deze verzekering dekt enkel lichamelijke schade.

De verzekering kost € 28, is begrepen in het in paragraaf 2 vermelde lidgeld en geeft recht op kortingen tijdens deelnames aan ritten georganiseerd door de Wielerbond Vlaanderen. Leden die niet wensen aan te sluiten bij de Wielerbond Vlaanderen verplichten zich ertoe zelf voor de nodige verzekeringen te zorgen. Het lidgeld bedraagt dan € 47 voor het seizoen 2018.

Een gezinsverzekering kost € 33. Voor meer details verwijzen wij u door naar de website van Wielerbond Vlaanderen.

4. Gebeurlijke ongevallen

Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en materiële schade komt steeds ten laste van de leden. De term “risico-aanvaarding” wordt overgenomen uit het Burgerlijk Recht.  Behalve in de gevallen van moedwillig aangebrachte schade, draait elk op voor zijn eigen materiele schade. De club en zijn bestuur komen niet tussen in gevallen van dispuut.

5. Kledij

Nieuwe kledij kan besteld worden op de daartoe voorziene data.

Bij beschadiging van kledij kan nieuwe uitrusting bekomen worden mits betaling.

6. Wielerseizoen

Behalve anders gecommuniceerd, start het seizoen op de 1ste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober.

Tijdens dit seizoen richt de club elke zondag of zaterdag een clubrit in. De actieve leden krijgen (via de website) in het begin van het seizoen een rittenkalender met vermelding van het startuur, de ritverantwoordelijken, de moeilijkheidsgraad en de afstand.  Wijzigingen aan deze kalender zullen door het Bestuur zo veel mogelijk beperkt worden, maar kunnen niet uitgesloten worden. Hiervan worden de leden steeds ingelicht via de reguliere communicatiekanalen.

Elke woensdag worden er trainingsritten georganiseerd en deze worden gesplitst in een A-en B-rit indien er voldoende deelnemers zijn, waar er een verschil is in afstand en snelheid. Iederéén kan daarin vrij kiezen.

Bovenop de trainingsritten en de WE ritten kunnen er nog dagritten en een fietsweekend georganiseerd worden.

7. Clubritten en trainingsritten

Tijdens deze ritten is de clubkledij verplicht.

Wegkapitein(s) aangesteld door het Bestuur leiden de rit. De instructies en aanmerkingen van de wegkapiteins dienen steeds opgevolgd te worden.  Elk lid moet steeds de wegcode eerbiedigen en is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid.

Iedere deelnemer heeft zijn eigen reserveband, bandenlichters en fietspomp mee.

8. Ecologie

Om ecologische redenen vragen we om niet organische afval niet op de weg te gooien.

9. Afgelasting clubrit

Een rit kan afgelast of uitgesteld worden als de weersomstandigheden een goed verloop van de rit verhinderen.Tijdens de rit kan beslist worden om alsnog terug te keren wegens onvoorziene weersomstandigheden.

 10. Regelmatigheidcriterium

 

Door deelname aan een clubrit (op woensdag en/of in het WE) krijgt men per rit een aanwezigheidspunt. Hiervoor dient de aanwezigheidslijst ondertekend te worden. Eenmaal een rit is aangevat, worden de punten toegekend.  Om recht te hebben op punten dient in principe de volledige afstand samen met de andere leden afgelegd te worden. Enige uitzonderingen hierop zijn materiaalpech of ernstige lichamelijke ongemakken. Wanneer men een deelname heeft van 25 of meer ritten, heeft het lid recht op een korting van € 50 op een volgende bestelling van kledij. Deze korting kan nooit in cash uitbetaald of gestort worden op een bankrekening en dient opgenomen te worden het seizoen, volgend op het seizoen waarin de 25 ritten werden gereden!

 

11. Veiligheid

 

Elk lid is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Om veiligheidsredenen vragen we dat de handen op het stuur gehouden worden.  We rijden per 2 naast en achter elkaar in alle omstandigheden.  Het dragen van een valhelm is verplicht.

De groep dient  steeds de wegcode te respecteren.  Op kruispunten wordt gewacht op het sein van de wegkapitein.

Het lidmaatschap impliceert automatisch het aanvaarden van het clubreglement!

Opgesteld en goedgekeurd op de vergadering van het Bestuur van 16 September 2014

Namens WTC Forza Picasso                                       

Marc Van Wouwe

Voorzitter

Aanwezigheden

Hieronder vind je een overzicht van de aanwezigheden in 2017. Opgelet: deze grafiek wordt niet na elke rit aangepast! Er zit dus enige vertraging op de cijfers.

 

Wil je jouw aantal ritten exact weten? Ga met je cursor over de gekleurde balkjes.

Lid worden?

Wie lid wil worden, kan altijd binnenspringen in Sfeercafe Picasso of neemt contact op met de voorzitter, Van Wouwe Marc: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

NIEUW LID 2018: 

Voor 2018 betaal je €150 lidgeld. €28 verzekering inbegrepen (indien zelf nog niet aangesloten bij de bond=VERPLICHT ... zie clubreglement)

Schrijf zo vlug mogelijk in indien je reeds overtuigd bent om lid te worden! Dit is belangrijk om op tijd(voor het begin van het nieuwe seizoen) de kledij te kunnen hebben!

INBEGREPEN VOOR 2018:

Lidgeld/verzekering/ nieuwe uitrusting, bestaande uit truitje korte mouw, korte broek, truitje lange mouw, lange broek, inclusief de VAPOR ZEEM = het topsegment, ook bij de profs, momenteel!

 

€ 50 korting:

Voor diegenen die 25 ritten gereden hebben in het lopende seizoen, woensdag en weekend samen! Deze korting wordt gegeven in de vorm van € 50 korting op een extra bestelling van kledij, dat wordt aangeboden door de fabrikant aan onze inkoopprijzen. Deze korting dient opgenomen te worden in het seizoen volgend op het verwerven van deze korting!

Onze club

Forza Picasso, een initiatief van Sfeercafé Picasso, is sinds maart 2011 een feit!

Forza Picasso uit de kinderziektes!

Onze club heeft sinds seizoen 2013 heel wat veranderingen ondergaan. Door veel te luisteren naar de opmerkingen en adviezen van de leden heeft het bestuur besloten om een andere weg in te slaan: de weg naar adolescentie en wie weet naar volwassenheid? Forza Picasso is er voor en door iedereen!

Vooreerst onderging het bestuur een eigen doorlichting, met als resultaat meer bestuursleden, die in werkgroepen worden verdeeld met elk hun eigen bevoegdheden, zodat er vlugger op de bal(= fiets) kan worden gespeeld.

Hoog in ons vaandel staan het plezier voor en in het fietsen, zodanig dat iedereen zich goed kan voelen in onze club. En achteraf nakaarten in ons clublokaal hoort daar zeker bij.

Op de juiste dag, in de juiste omgeving, in het juiste gezelschap, de juiste helling oprijden en/of de juiste drank bestellen:> dat is één van de mooiste dingen, die er zijn!

 

We hebben naar een compromis gezocht waar hopelijk iedereen zich in kan vinden! Clubgeest kan je bevorderen door SAMEN te rijden en met IEDEREEN rekening te houden! Om tegemoet te komen aan iedereen werd er besloten om clubdagen te organiseren zowel op een zaterdag als op een zondag! Met dien verstande dat er maar 1 keer wordt gereden in het weekend! Ofwel op zaterdag ofwel op zondag! Raadpleeg onze kalender. De meeste clubdagen vallen op een zondag, maar minstens 1x per maand zal er op een zaterdag worden gereden, uitgezonderd in de maanden maart en oktober.

Deze kalender omvat 35 eigen en verschillende ritten, verschillend in afstand en moeilijkheidsgraad, die duidelijk zullen zijn voor iedereen. De zaterdag ritten(vertrek steeds om 13u) zullen langer zijn, maar er wordt telkens een stop voorzien. Ook het vertrekuur op zondag wordt aangepast naargelang de afstand, maar steeds met de bedoeling om rond 12u (zondag) terug aan te komen.

De aanwezigheden op onze clubdagen en oefenritten zullen genoteerd worden en diegenen met de meeste clubritten zullen beloond worden.

Om deze ritten toegankelijk te maken voor elk lid, zijn er natuurlijk onze wekelijkse oefenritten op woensdag: vertrek aan de Picasso stipt om 18u of 18u15 als het zomeruur er is, maar dat wordt zeker eerst aangekondigd. Hier kan men kiezen voor een A-rit of een B-rit, verschillend in tempo en gemiddelde snelheid en ook eventuele moeilijkheidsgraad.

Met onze club willen we zowel de geoefende als de beginnende fietser bereiken.

 

Het is de bedoeling om op de clubdagen met alle leden SAMEN te kunnen rijden, waarbij de snelheid zal worden aangepast rekening houdende met alle deelnemers. Daarbij wordt er wel van uitgegaan dat er een bepaalde sportieve inzet en engagement is van alle leden om op een aanvaardbaar tempo de geprogrammeerde ritten aan te kunnen.

Regelmatige aanwezigheid op de clubdagen (waarvan de lengte en zwaarte van de ritten mooi worden opgebouwd in de tijd) en de wekelijkse oefenritten op woensdag kunnen daar zeker toe bijdragen.

De wegkapiteins zullen al onze ritten goed in handen nemen en gaan er voor zorgen dat het voor iedereen aangenaam zal zijn om mee te rijden. Bij problemen, van welke aard ook, zullen er wegkapiteins zijn die in moeilijkheden geraakte leden zullen bijstaan en indien nodig onderweg instaan om een kortere versie in te bouwen met de betrokkenen.

Mocht de noodzaak zich opdringen en indien er voldoende interesse zou zijn, kan er eventueel overwogen worden om op de clubdagen, waarop zwaardere ritten gepland staan, ook een alternatieve B-rit te organiseren.

De wegkapiteins hebben in onze club een belangrijke functie en hun instructies dienen nauwgezet opgevolgd te worden: zij staan in voor het goede verloop van de rit, de veiligheid, de snelheid, het oplossen van eventuele problemen en zijn het communicatiekanaal bij voor keur.

Iedereen dient steeds zijn valhelm te dragen. Er worden geen uitzonderingen toegestaan. De wegkapiteins zijn verantwoordelijk voor de algemene veiligheid tijdens de ritten en hebben het recht het parcours te wijzigen en de snelheid aan te passen. Er wordt in principe nooit gekoerst, tenzij de kapiteins het op een bepaald kort traject toestaan tot een bepaald punt waar iedereen wacht tot de laatste renner is toegekomen.

Alle communicatie zal verlopen via onze website en via facebook zal er bij nieuws een link worden meegedeeld naar onze website.

 

Heeft u vragen? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., bel, spring eens binnen.

 

 

facebook-nld

Sponsors

Imalink logo CMYK

logo-picasso

logo Andyhoes crop

 

solarconstructs slogan

logo makeid 2012 v2 lweb